Cronici turcesti despre Tarile Romane-Vol. 2

Sfaturi pentru slăbit hakim shah nazir

IV, Leiden-Paris, C. Are si o editie noug. Spre deosebire de vechile cronici turcesti din sec. Ducas 5, Critobul de Imbros 6 0 Georgios Sphrantzes 7, se prezinta ca ni§te creatii artistice de o reala valoare, avind la baza traditia unei vechi §coli istorice.

Он искал нужные слова. - У вас есть кое-что, что я должен получить. Эти слова оказались не самыми подходящими. Глаза немца сузились. - Ein Ring, - сказал Беккер.

Din acest punct de vedere, cronicile bizantine constituie un izvor important nu numai pentru trecutul statului turco-selgiucid inainte deci §i pentru istoria Imperiului otoman in primele doua veacuri ale dezvoltarii sale 8. I a Cronicilor turcesti Babinger, Originea si fazele dezuolliirii istortografiel olomane, in Revista Fundapilor", 4 aprilie16 sfaturi pentru slăbit hakim shah nazir.

Bref apercu, in Revue des etudes sud-est européennes", III,1 2, p.

Cum am slabit 20 kg in 5 luni fara sport

Cronici turcesti Nesri ibidem, p. Din acesta din urind In volumul citat lipseste paitea originald, de dupd In acelasi timp, precizAm cd traducerea s-a fdcut dupd o versiune turcd din H. Akdes Nimet Kurat, Bizansin son ye Osmanitlartn ilk tarihcileri Ultimii istoriografi bizantini si primii cronicari turciin Tiirkiyat Mecmuasi", 3,Istanbul, Devlet Matbaasi, sfaturi pentru slăbit hakim shah nazir Cresterea puterii turcesti.

Caderea imparatiei bizantine. In româneste de Vasile Green, Bucuresti, Edit.

sfaturi pentru slăbit hakim shah nazir

Scrip- tores Byzantmi", II. Editie criticd de Vasile Green, Bucuresti, Edit. Scriptores Byzantini", I. Anii Editie de Vasile Grecu, Bucuresti, Edit. Scriptores Byzantini", IV. Istorie-arheologie", VIII,5, p. Cronica Editie criticd de Vasile Grecu, Bucuresti, Edit. Scriptores Byzantini", V.

Solia lui Zemarchos, din e.

У нее возникло ощущение, что она разговаривает с абсолютно незнакомым человеком. Коммандер послал ее жениха, преподавателя, с заданием от АНБ и даже не потрудился сообщить директору о самом серьезном кризисе в истории агентства. - Вы не поставили в известность Лиланда Фонтейна. Терпение Стратмора иссякло. Он взорвался: - Сьюзан, выслушай .

Aceste inceputuri au dus, spre mijlocul veacului al XVII-lea, la diverse opere didactice §i la tratate politice relative la cauzele mgretiei §i decAderii puterii turce§ti.

Tratatul cel mai cunoscut Risale apartine lui Koci bei m. I al Cronicilor turcegt. Tokdemirdeoarece manuscrisul original pdstrat la Bibl. Emanet Hazinesi,f. Viena, Hist.

Cronici turcesti despre Tarile Romane-Vol. 2 - PDF Free Download

Despre Ferdi, cf. Babinger, G. Basimevi, Intre timp a apárut o noud editie a cronicii Tarili-i SelcIniki Breslau,dar tot incompleta pina In Opera sa, intitulata.

Usul al-hikam fi Arizam al-alam Bazele guverndrii si rinduiala lumiia fost editatk la Istanbul In H. Are si o traducere francezd : Princepes de sages, touchant Part de gouverner, par H. Cipariu, Ms. Mihail Guboglu, Manuscrisele orientate dtn Biblioteca Academtei, In Studii si cercetdri de documentare si bibliografie",2 3, p.

Turk ve Islam Eserleri Muzesi, Istanbul, ms.

Lagus 21, in care este vorba de colonizarea Dobrogei cu tatari si turci din Anatolia, de-ai lui Sari Saltuk Dede Baba. Daca in primul volum din aceasta colectie am renuntat usor la opera lui Seid Lokman, trebuie sa regretam ca nu am putut insera cronica selgiucida Tarih-i al-i Se lock, scrisa pe la de Iazigizade Ali 22, care contine fragmente interesante pentru prima colonizare a Dobrogei cu turci selgiucizi de-ai lui Izzeddin Kaykaus vagauspe la H.

In ceea ce prive§te adunarea si valorificarea materialelor arhivistice, un urma§ demn al lui Ruksanzade Ahmed Feridun m.

sfaturi pentru slăbit hakim shah nazir

Acesta, in sfaturi pentru slăbit hakim shah nazir sa de reis efendi, a adunat o pretioasa colectie de de firmane si alte hrisoave imparatesti, vizirale, in limbile turca, persana si araba, pe care a intitulat-o Diistur-iil-ima 24, unele firmane fiind privitoare la tarile române.

Pe baza traditiei acumulate si a unei evolutii rapide, istoriografia otomana din veacul al XVII-lea, indeosebi din a doua jumatate, si cea de la inceputul secolului urmator a inregistrat un numar surprinzator de mare de cronicari sau istoriografi turci, de o valoare inegala Multi dintre ei nu prezinta o importanta deosebita pentru cercetarile istorice. Din multimea lor, ies insa in relief o serie de figuri exceptionale, care fac cinste istoriografiei otomane din aceasta perioada.

Spatiul nu ne-a permis sä incadram in acest volum decit un numar de opt cronicari sau istoriografi mai reprezentativi. La loc de frunte primul cu care incepem volumul de fata este Kiatip Celebicunoscut sub denumirea de Hagi Kalfa tc.

El a fost cel mai mare polihistor" al turcilor osmanlii, avind 23 de luerari, unele de o mare importanta pentru cercetarile istorice, lingvistice, bibliografice, etnografice si geografice sud-est europene.

Intr-o masura mai mare decit contemporanul sat]. Ibrahim Pecevi sau Peceli 26, Kiatip Celebi a folosit in mod critic izvoare turcesti materiale arhivistice si europene pentru fundamentarea stiintifica a operelor sale. In acest scop invatase latina medievalà, greaca §i franceza, lucru foarte rar printre turcii de atunci. In bogata sa opera a reusit sa asimileze si sa sintetizeze cunostintele istorico-geografice apartinind celor doua marl culturi de atunci : musulmana turca-araba-persana si greco- latina.

Viena, nr.

Bevan, nr. Flugel, Katalog, I, p. Babinger, dar in ultimele decenn numarul celor cunoscuti s-a ridicat la Pecevi, cf. Cronici turcegi. In cinstea acestui eveniment s-a publicat i un volum consacrat vietii, personalit'Atii i operelor lui Kiatip Celebi 27, de care am tinut seama.

Unul dintre initiatorii acestei actiuni culturale, colaborator si la volum, a fost profesorul Tayyib Gokbilgin 28 de la Universitatea din Istanbul. In anii din urmg, un alt colaborator, Orhan Saik Gokyay 22, a publicat o serie de bucAti alese, adicä o antologie sau crestomatie, din operele lui Kiatip Celebi, in frunte cu cele istorice.

Valoarea stiintific5, a lui Kiatip Celebi, indeosebi contributia sa la cartografia i geografia isto- rica, cu care turcii Otrund in stiinta european6, a fost cercetatA mai indeaproape de invatatul turc A. Adnan Adivar 34, sfaturi pentru slăbit hakim shah nazir unor studii pretioase.

Cinci dintre operele istorice i geografice ale lui Kiatip Celebi care intereseazA direct si trecutul tarilor române sint puse in fruntea acestui volum. In primul rind este vorba de Cronica sau Istoria sinopticii Fezleke-i tarihin doug volume, in care se trateaz6 cronologic, pe ani, evenimentele Imperiului otoman intre anii si II.

Este un izvor de baza" pentru lupta tArilor române, sub conducerea lui Mihai Viteazul, impotriva dominatiei otomane.

sfaturi pentru slăbit hakim shah nazir

Acelasi interes prezint i alte fragmente : pentru domnia Movilestilor in Moldova, rgzvratirea lui Gaspar Gratiani, voievodul Moldovei, impotriva turcilor, relatiile incordate dintre Matei Basarab si Vasile Lupu, precum i pentru evenimentele din Transilvania, din prima jumalate a secolului al XVII-lea, a cAror descriere este axatà mai mult pe politica filootomang, a lui Stefan Bocskay dec. In acelasi timp, se insistA asupra politicii hazardate a principelui Gabriel Báthorinumit in cronicile turcesti Deli Kiral, adicA principele cel nebun" 33, care de fapt reluase intr-o altg forma, ideea lui Mihai p.

Basimevi,28 Prof. Tayyib Gokbilgin, Kdlip celebinin kronolojik eseri : Taknimmullevarili, loc. Hazirlayan Orhan aik Gokyay.

Încărcat de

Hotin muhasarasinda, Ikinci sultan Osman faciasi, op. Y u:gllar ye. Nu se pot trece cu vederea nici informatiile cu privire la domnia lui Gheorghe IlakOczy I si a fiului sail Gheorghe Rakóczy al II-leacare due o politica de independenta fata de Poarta otomana. Toate aceste fragmente din cronica prezinta un interes deosebit pentru istoria relatiilor romanoturce, fiind, scrise de un contemporan si martor ocular al multor evenimente.

Cel care vrea sa studieze istoria medievala a Romaniei din ultimul deceniu al veacului al XVI-lea si ping la ineeputul celei de-a doua jumatati a veacului urmator nu poate trece cu vederea Istoria sinoptied a lui Kiatip Celebi. A doua opera istorica a acestui istoriograf inserata in acest volum este Cronologia universalci sau Calendarul istorillor Takvim et-tevariho istorie cronologica generala, cuprinzind stiri razlete si pentru tarile romane.

In aceasta luerare se prezinta simultan un numar de evenimente istorice din Asia, Europa si Africa.

Очевидно, волнение отняло у него все силы. Его лицо залила мертвенная бледность.

Este de retinut faptul ca istoria tarilor romane este introdusä intr-o cronologie universala, scrisa de un mare invatat ture. A treia opera a lui Kiatip Celebi, avind uncle fragmente care ne intereseaza direct, este märeata sa Cosmografie universalci Cihanniimadin care un manuscris important, poate chiar originalul, se pastreaza in colectia de manuscrise orientale a Bibliotecii Aeademiei inv.

Mult mai mult decât documente.

Numai citeva fragmente din aceasta opera sint consaerate tarilor romane, si anume acelor parti care au fost sub administratia direeta a turcilor : Dobrogea, Braila IbrailGiurgiu si orasele sau cetatile banatene, sfaturi pentru slăbit hakim shah nazir frunte cu Timisoara, Ineu si Lipova. Este de retinut ca. Acest manuscris, avind in plus fata de Gihannicma o serie de stiri din domeniul geografiei istorice, completeaza extrasele din aceasta opera.

De fapt literatura geografica otomana, care prezinta interes si pentru tarile române, nu se reduce la Gihannuma a lui Kiatip Celebi si la Cartea ceilcitoriilor Seyahatname a lui Evliya Celebi.