Urmuz No 9 10 2020

Seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch, Calaméo - Urmuz No 9 10

S-a născut în Germania, unde şi-a petrecut primii 13 ani din viaţă. După ce a absolvit Universitatea din Londra, a devenit cercetător şi îndrumător la Universitatea Cambridge. La 29 de ani, în urma unei transformări spirituale profunde, vechea sa identitate a fost literalmente dizolvată şi viaţa i s-a schimbat radical. Următorii ani şi i-a dedicat înţelegerii, integrării şi aprofundării acestei transformări, care a marcat începutul unei pasionante experienţe spirituale.

Eckhart Toile nu s-a aliniat niciunei tradiţii sau religii, dar nici nu a respins vreuna. De acelaşi autor, la Curtea Veche Publishing a mai apărut Puterea prezentului Anterior acestui eveniment spectaculos care vestea o transformare în evoluţia vieţii plantelor, planeta era deja de milioane de ani acoperită de vegetaţie. Probabil că prima floare n-a supravieţuit prea mult, iar apariţia florilor a rămas un fenomen răzleţ din cauza condiţiilor de bună seamă nefavorabile încă răspândirii sale.

Până într-o zi când a fost atins un prag critic, după care pe toată întinderea planetei trebuie să fi urmat o explozie de culoare şi parfum — pe care o eventuală conştiinţă-martor ar fi perceput-o, seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch, dacă ar fi fost prezentă. Mult mai târziu, aceste fiinţe delicate şi parfumate pe care noi le numim flori aveau să joace un rol esenţial în evoluţia conştiinţei altor specii.

De vorba online – Maria Nanu

Oamenii au fost din ce în ce mai atraşi şi fascinaţi de ele. Pe măsură ce conştiinţa oamenilor s-a dezvoltat, florile au fost probabil primul lucru lipsit de un scop utilitar, adică de orice legătură cu supravieţuirea, pe care l-au preţuit. Au fost sursă de inspiraţie pentru nenumăraţi artişti, poeţi şi mistici. Isus ne spune să contemplăm florile si să învăţăm de la ele cum să trăim. După un timp, unul dintre cei de faţă, un călugăr pe nume Mahakasyapa, a zâmbit.

Se spune că acesta ar fi fost singurul care înţelesese predica. Legenda spune că acel zâmbet echivalent cu trezirea spirituală a fost transmis de la un maestru la altul timp de douăzeci şi opt de generaţii succesiv, dând naştere, mult mai târziu, zenului.

Privind frumuseţea unei flori, oamenii pot avea momente — oricât de efemere — de conştientizare a frumosului ca parte esenţială a fiinţei lor celei mai lăuntrice, a adevăratei lor naturi.

Prima revelaţie a frumuseţii a constituit unul dintre cele mai semnificative evenimente din evoluţia conştiinţei umane.

Urmuz No 9 10 2020

Sentimentul bucuriei şi cel al iubirii sunt intrinsec legate de această revelaţie. Fără ca noi cum să slăbești și să stimulezi metabolismul ne dăm foarte bine seama de acest lucru, florile au devenit pentru noi expresia materială a ceea ce este în noi înşine mai elevat, mai sacru şi, în ultimă instanţă, lipsit de formă.

Efemere, eterice şi mai delicate decât plantele din care au apărut, florile au devenit un fel de mesageri ai unui alt tărâm, un fel de punte între lumea formelor fizice şi cea fără de formă. Nu numai că aveau un parfum delicat care plăcea oamenilor, ci aduceau totodată şi mireasma tărâmului spiritual. Mulţumim editurii Curtea Veche pentru traducerea acestei cărţi. Totuşi, fenomenul acesta este extrem de rar, căci el presupune mai mult decât un progres evolutiv: implică o discontinuitate în dezvoltare, un salt la un nivel de Fiinţare total diferit şi, ceea ce este cel mai important, o diminuare a caracterului material.

Există ceva mai greu şi mai impenetrabil decât roca, cea mai densă dintre toate formele? Şi, cu toate acestea, structura moleculară a unor roci este supusă unei transformări în urma căreia acestea devin transparente, rezultând cristalele. Există cărbuni care, supuşi unei călduri şi presiuni de neimaginat, se transformă în diamante, în timp ce unele minerale grele se transformă în alt fel de pietre preţioase.

De ce e poezia necesară Era atâta muzică country. Pregnantă şi puternică, poezia este o formă populară Apoi am aflat despre zonele-în-care-nu-se- de artă la proteste şi la mitinguri. De la mişcările pentru drepturi civile şi pentru libertate ale femeilor şi până la zboară Black Lives Matter, poezia pare a fi de ajuns pentru a războaiele nesfârşite de la marginea hărţilor. Afirmarea ecran, adevărului către putere rămâne un rol crucial al poetului de a trăi arderea lentă a foamei, arsurile maligne în faţa retoricii politice agresive şi acelor media destinate pentru care nu există niciun medicament.

Majoritatea reptilelor târâtoare, vieţuitoarele cele mai legate de pământ, au rămas neschimbate de milioane de ani. Totuşi, unora dintre ele le-au crescut pene şi aripi şi s-au transformat în păsări, sfidând astfel forţa gravitaţiei care le dominase atâta timp. Nu şi-au îmbunătăţit mersul sau târâtul ci, prin deplina lor transcendere, acestea au devenit zbor.

Din vremuri imemoriale, florile, cristalele, pietrele preţioase şi păsările au avut o semnificaţie specială pentru spiritul uman. Ca orice alte forme de viaţă sunt şi ele, desigur, manifestări temporare ale Vieţii unice si Conştiinţei unice care reprezintă sursa. Semnificaţia lor specială, fascinaţia pe care o seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch asupra oamenilor şi afinitatea omului faţă de aceste făpturi pot fi atribuite calităţii lor eterice.

Dacă acceptăm ideea existenţei unei anumite Prezenţe, printr-o atenţie tăcută, dar vie, percepţia umană poate sesiza esenţa divină a vieţii, acea conştiinţă sau acel spirit ce sălăşluieşte în fiecare creatură, în fiecare formă de viaţă si o poate recunoaşte ca fiind propria ei esenţă, iubind-o astfel ca pe sine însăşi, însă până când nu se va întâmpla acest lucru, cei mai mulţi dintre oameni vor vedea cele mai bune metode de a pierde în greutate la 40 de ani forma exterioară şi nu vor fi conştienţi de esenţa lăuntrică, tot aşa cum nu sunt conştienţi de propria lor esenţă şi se identifică exclusiv cu forma lor fizică şi psihologică.

seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch povesti sanatoase de mumie sanatoasa

Totuşi, în cazul unei flori, al unui cristal, al unei pietre preţioase, al unei păsări, chiar şi o persoană lipsită de Prezenţă poate simţi ocazional că este vorba despre ceva mai mult decât simpla existenţă fizică a formei respective, fără să ştie că acesta este motivul atracţiei şi afinităţii pe care o resimte.

Datorită naturii lor eterice, formele acestea ascund mai puţin spiritul care sălăşluieşte în ele decât se întâmplă la alte forme de viaţă — excepţie în cazul acestora din urmă fac formele de viaţă nounăscută — bebeluşii, căţeluşii, pisicuţele, mieii şi aşa mai departe.

Zile scrise (Jurnal I) by Mihail Bica - Issuu

Acestea sunt fragile, delicate, nu sunt încă statornicite ferm în materialitate. Ele produc încântare şi unor oameni relativ insensibili. Se produce o deschidere interioară, oricât de mică, spre tărâmul spiritului. Acestea au pregătit terenul pentru o schimbare mai profundă în conştiinţa planetară, menită seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch se produce în cadrul speciei umane.

Este trezirea spirituală ai cărei martori începem acum să fim. Scopul acestei cărţi Este pregătită umanitatea pentru o transformare a conştiinţei, o înflorire interioară atât de radicală şi profundă încât, în comparaţie cu ea, florile, oricât de frumoase ar fi fiind, nu sunt decât o palidă reflexie?

Pot fiinţele umane să-şi piardă densitatea structurii minţilor lor condiţionate, pentru a deveni asemenea cristalelor şi pietrelor preţioase, ca să spunem aşa, transparente faţă de lumina conştiinţei?

Pot ele sfida atracţia gravitaţională a materialismului şi materialităţii, ridicându-se deasupra identificării cu forma care menţine egoul în viaţă şi care le condamnă să fie prizonierele propriei lor personalităţi? Posibilitatea unei astfel de transformări a constituit mesajul central al marilor învăţături spirituale ale omenirii.

Mesagerii — Buddha, Isus şi alţii, nu toţi cunoscuţi — au reprezentat florile timpurii ale umanităţii.

seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch spray-uri pentru pierderea în greutate a corpurilor subțiri

Aceştia au fost precursorii, acele fiinţe rare şi valoroase. O înflorire cu largă răspândire nu era încă posibilă în acele vremuri, iar mesajul lor a ajuns să fie în foarte mare măsură greşit înţeles şi adesea mult deformat.

Nu încape îndoială că el nu a reuşit să transforme comportamentul uman la scară largă, ci doar pe cel al unui mic procent de oameni. Oare în prezent este umanitatea mai pregătită decât era în vremea acelor primi învăţători?

Calaméo - Urmuz No 9 10

Din ce motiv ar fi mai pregătită acum? Ce puteţi face — dacă există ceva ce aţi putea face — pentru a produce sau accelera această schimbare în plan interior? Ce anume caracterizează vechea stare de conştiinţă egotică şi prin ce indicii se face seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch noul tip de conştiinţă? Acestea şi altele sunt întrebări esenţiale de care ne vom ocupa în cartea de faţă.

PÂN LA DUMNEZEU TE MĂNÂNCĂ SFINŢII! - PDF Free Download

Mai important este faptul că această carte în sine este un instrument de transformare, rezultând din răsărirea unei conştiinţe noi. Ideile şi conceptele prezentate aici pot fi importante, dar sunt secundare. Ele nu fac decât să indice direcţia în vederea trezirii. Pe măsură ce veţi citi, în interiorul vostru se va produce o schimbare. Pentru a o vedea interesantă trebuie să păstraţi distanţa, să jonglaţi cu ideile şi conceptele din mintea voastră, să aprobaţi sau să dezaprobaţi.

Cartea aceasta este despre voi. Ea vă va modifica starea conştiinţei, altfel rostul ei va fi nul. Ea îi poate trezi doar pe cei care sunt pregătiţi. Nu oricine este pregătit, dar mulţi sunt, şi cu fiecare persoană care se trezeşte, avântul în conştiinţa colectivă creşte, înlesnind drumul altora. Dacă nu ştiţi ce înseamnă trezire, citiţi cartea. Doar trezindu-vă veţi putea cunoaşte adevăratul înţeles al acestui cuvânt. Este suficientă o străfulgerare pentru a iniţia procesul de trezire, iar acesta este ireversibil.

Pentru unii străfulgerarea va apărea în timp ce citesc cartea. Pentru mulţi alţii procesul a început deja, chiar dacă ei n-au realizat, poate, lucrul acesta, iar cartea îi va ajuta să-l identifice, în cazul unora, procesul poate să fi început din cauza unei pierderi sau a suferinţei, pentru alţii, prin intermediul contactului cu un învăţător sau o învăţătură spirituală, datorită lecturii cărţii Puterea prezentului sau a altei cărţi spirituale şi, în consecinţă, transformatoare — sau prin orice altă combinaţie a conjuncturilor de mai sus.

  1. (PDF) Colecţie coordonată de DENISA COMĂNESCU | Alexandra Serban and Teodora Avram - boldcharts.ro
  2. Single-uri de slabire
  3. Atunci când pierdeți în greutate pierdeți celulită
  4. ECKHART TOLLE | De vorba online - Maria Nanu
  5. O exista oare vreun rai al lor?
  6. (PDF) Jurnal - Oana Pellea | Alexandra Serban - boldcharts.ro

Dacă procesul de trezire a început în interiorul vostru, lectura acestei cărţi îl va accelera şi-l va intensifica. Un aspect esenţial al trezirii îl reprezintă conştientizarea faptului că sunteţi adormiţi, conştientizarea egoului care gândeşte, vorbeşte şi acţionează şi, de asemenea, conştientizarea procesului mental condiţionat în mod colectiv, care perpetuează starea de toropeală a spiritului.

Seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch acest motiv, cartea de faţă indică principalele aspecte ale egoului şi ale modului în care operează acesta în interiorul individului şi în cadrul colectivităţii. Faptul acesta este important din două motive conexe: primul este acela că, dacă nu cunoaşteţi mecanica elementară de la baza funcţionării egoului, nu-l veţi putea conştientiza şi veţi cădea iar şi iar în capcana identificării cu el.

seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch pierderea în greutate eutirox

Aceasta înseamnă că el preia controlul asupra voastră — un impostor care pretinde a fi voi. Al doilea motiv are legătură cu faptul că actul conştientizării în sine reprezintă una dintre modalităţile prin care are loc trezirea.

seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch sfaturi pentru a slăbi tumblr

Atunci când observaţi inconştienţa care vă caracterizează, cea care face posibilă observarea este chiar conştiinţa ce răsare în voi, este chiar trezirea.

Lupta cu egoul nu poate avea sorţi de izbândă, aşa cum lupta cu întunericul nu are sorţi de izbândă. Lumina conştiinţei este tot ceea ce vă trebuie. Voi sunteţi acea lumină. Disfuncţia noastră moştenită Dacă cercetăm mai în profunzime religiile străvechi şi tradiţiile spirituale ale umanităţii, vom descoperi că, dincolo de numeroasele diferenţe de suprafaţă, există două intuiţii fundamentale în privinţa cărora cele mai multe sunt de acord.

Anumite învăţături ce stau la baza hinduismului se apropie poate cel mai mult de perceperea acestei disfuncţii ca formă de boală mentală colectivă. Textele fundamentale ale hinduismului o denumesc maya, vălul iluziei. Buddha spune că mintea oamenilor, în starea ei obişnuită, creează dukkha, ceea ce s-ar putea traduce prin suferinţă, lipsa satisfacţiei sau pur şi simplu nefericire.

Luna ianuarie luna de conștientizare a pierderii în greutate vede în aceasta o caracteristică a condiţiei umane. Oriunde ai merge, orice ai face, spune Buddha, vei avea parte de dukkha şi vei ajunge la ea în orice seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch, mai devreme sau mai târziu.

Cuvântul păcat a fost foarte greşit înţeles şi interpretat, în traducere literală din greaca veche în care a fost scris Noul Testament, a păcătui înseamnă a rata esenţialul existenţei umane, înseamnă a trăi fără pricepere, orbeşte şi, din această cauză, a suferi şi a provoca suferinţă.

Şi de data aceasta termenul, eliberat de bagajul cultural şi de interpretări greşite, trimite înspre disfuncţia inerentă condiţiei umane. Realizările umanităţii sunt impresionante şi incontestabile.

Am creat opere sublime în domeniul muzicii, literaturii, picturii, arhitecturii şi sculpturii. Mai recent, ştiinţa şi tehnologia au adus schimbări radicale în modul nostru de viaţă şi au făcut posibile lucruri ce ar fi fost considerate miraculoase în urmă cu două sute de ani. Nu există nicio îndoială: mintea umană este foarte inteligentă, însă tocmai această inteligenţă a ei este atinsă de nebunie.

Ştiinţa şi tehnologia au amplificat impactul distructiv pe care disfuncţia minţii umane îl are asupra planetei, asupra altor forme de viaţă şi asupra oamenilor înşişi. De aceea în istoria secolului al XX-lea se regăseşte cel mai bine această disfuncţie, această nebunie colectivă.

Mai mult, disfuncţia se intensifică şi se accelerează în prezent. Primul Război Mondial a izbucnit în Războaiele distructive şi crude, pornite din teamă, lăcomie şi dorinţa de putere au reprezentat evenimente obişnuite de-a lungul întregii istorii a umanităţii, la fel ca şi sclavia, tortura seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch violenţa la scară mare, generată de aspecte religioase şi ideologice.

Oamenii au avut de suferit mai mult din grăsime care arde acasă semenilor decât din cauza dezastrelor naturale. Până în fuseseră inventate deja — de către mintea foarte inteligentă a omului — nu doar motorul cu combustie internă, ci şi bombe, mitraliere, submarine, aruncătoare de flăcări şi gaz toxic. Inteligenţa în serviciul nebuniei! Niciodată nu mai fuseseră efectele nebuniei umanităţii atât de distructive, atât de vizibile, însă nici nu le trecea prin minte că acesta era doar începutul.

Până la sfârşitul secolului, numărul celor care muriseră, căzând victime violenţei semenilor lor, depăşea o sută de milioane.

PÂN LA DUMNEZEU TE MĂNÂNCĂ SFINŢII!

Mulţi au murit, de asemenea, din cauza nenumăratelor conflicte interne de dimensiuni mai mici, ca de pildă Războiul Civil din Spania sau cele din timpul regimului Khmerilor Roşii din Cambodgia, când a fost ucis un sfert din populaţia ţării. Nu trebuie decât să ne uităm la ştirile zilnice de la televizor pentru a realiza că nebunia nu s-a domolit, ci se prelungeşte în secolul XXI.

Un alt aspect al disfuncţiei colective a minţii umane îl reprezintă violenţa fără precedent pe care oamenii o îndreaptă asupra altor forme de viaţă şi asupra planetei însăşi — distrugerea pădurilor dătătoare de oxigen şi a vieţii altor plante şi animale; maltratarea animalelor în fermele industriale; otrăvirea râurilor, oceanelor şi aerului.

Mânaţi de lăcomie, neştiutori în ceea ce priveşte conexiunea lor cu întregul, oamenii persistă într-un comportament care, dacă va mai continua mult, nu poate duce decât la distrugerea speciei umane.

Manifestările colective ale nebuniei existente în miezul condiţiei umane alcătuiesc cea mai mare parte a istoriei umanităţii. Aceasta este, într-o măsură extinsă, seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch istorie a nebuniei.

Nebunie criminală, cu scurte şi rare intervale de luciditate. Teama, lăcomia şi dorinţa de putere sunt forţele motivaţionale în plan psihologic ce dau naştere nu doar războaielor şi violenţei între naţiuni, triburi, religii şi ideologii, ci şi unui conflict nesfârşit la nivelul relaţiilor interpersonale. Ele seria mea de ardere jurnal grasă nebună deutsch o deformare a modului de a-i percepe pe ceilalţi şi a percepţiei de sine.

Din cauza lor interpretaţi greşit fiecare situaţie şi ajungeţi la acţiuni nechibzuite de la care aşteptaţi o eliberare de frică şi o satisfacere a nevoii de mai mult, o gaură fără fund ce nu va putea fi umplută vreodată.